Контакт


Здружение Моодле Македонија

Адреса:

ул. Кичево бр. 5

7000 Битола

Македонија

http:/www.moodle.mk

e-mail: admin@moodle.mk

Претседател:

м-р Николче Шулевски

моб. 075333119

e-mail: info@moodle.mk

Последна промена: Friday, November 10 2017, 12:05 PM